Apurahat

Inkeri ja Mauri Vänskän Säätiön tarkoituksena on elinkeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen.

Vuonna 2022 ei jaeta apurahoja.

Myönnetyt apurahat