Kategoriat
Yleinen

Apurahahaku 2018

 

Vuoden 2018 apurahahaku on päättynyt. Haun tulokset ilmoitetaan marraskuun aikana sähköpostitse.

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja instituutit. Apurahoja voidaan myöntää sekä suomalaisille että ulkomaisille tutkijoille, pääasiassa Suomessa tapahtuvaan tutkimukseen.

Mihin voi hakea?

Apurahaa voidaan hakea lääketieteelliseen ja biologiseen tutkimustyöhön sekä siihen liittyviin opintoihin, jatko-opintoihin sekä tutkimushankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin. Apurahoja myönnetään ensi sijassa syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aivoperäisten sairauksien aloilla tehtävään perustutkimukseen sekä soveltavaan tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin hankkeisiin.

Apurahan käyttöaika

Apurahaa voidaan hakea hankkeille, joiden on määrä toteutua aikavälillä marraskuu 2018 – marraskuu 2020.

Hakemus

Hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen vanskansaatio@gmail.com viimeistään 30.9.2018 klo 23.59. Hakemus voidaan laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. Hakijan yhteystiedot

– Yksityishenkilön/työryhmän tai instituutin nimi

– Syntymäaika/y-tunnus

– Yhteyshenkilö (mikäli hakija on instituutti tai työryhmä)

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite

– Katuosoite tai postilokero

– Postinumero + postitoimipaikka

– Tilinumero (IBAN)

  1. Hankkeen tarkoitus ja ajankohta (lyhyt kuvaus)

– Tutkimuksen aihe mahdollisimman lyhyesti, mutta tutkimusta kuvaavasti.

  1. Haettava summa
  1. Hankkeen tarkempi kuvaus

– Tutkimussuunnitelma sisältäen muun muassa hankkeen tavoitteen, tutkimusmenetelmät, mahdollisen kohderyhmän sekä hankkeen suunnitellun seurannan.

  1. Apurahan käyttötarkoitus ja hankkeen budjetti

– Mikäli apurahaa ei haeta hankkeen kaikkiin kuluhin tulee budjettiin erikseen merkata ne kustannukset joihin apurahaa haetaan.

  1. Muut ratkaisemattomat, vireillä olevat rahoitushakemukset
  1. Julkaisuluettelo / ansioluettelo
  1. Mahdolliset suositukset voi lähettää sähköpostitse samanaikaisesti hakemuksen kanssa

 

Päätökset

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuussa 2018.

 Selvitys apurahan käytöstä

Kirjallinen selvitys apurahan käytöstä on annettava säätiölle viimeistään 31.12.2020. Mikäli hakija hakee jatkorahoitusta saamalleen apurahalle selvitys on jätettävä säätiölle ennen seuraavan hakuajan alkua. Hakijan tulee myös lähettää uusi hakemus säätiölle seuraavan hakuajan puitteissa.

Yhteystiedot

vanskansaatio@gmail.com