Apurahat

Inkeri ja Mauri Vänskän Säätiön tarkoituksena on elinkeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen.

Vuoden 2015 apurahahaku on päättynyt.

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja instituutit. Stipendejä ja apurahoja voidaan myöntää sekä suomalaisille että ulkomaisille tutkijoille.

Mihin voi hakea?

Apurahaa voidaan hakea lääketieteelliseen ja biologiseen tutkimustyöhön sekä siihen liittyviin opintoihin, jatko-opintoihin sekä tutkimushankkeisiin. Apurahoja myönnetään ensi sijassa syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aivoperäisten sairauksien aloilla tehtävään perustutkimukseen sekä soveltavaan tutkimukseen. 

Vuonna 2015 säätiö jakoi apurahoina yhteensä 70 000 euroa lääketieteelliseen tutkimukseen.

Apurahan käyttöaika

Apurahan käytön  on määrä toteutua aikavälillä marraskuu 2015 – marraskuu 2017.

Hakemus

Hakuaika on päättynyt.

Päätökset

Päätökset on ilmoitettu kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuussa 2015.

Selvitys apurahan käytöstä

Kirjallinen selvitys apurahan käytöstä on annettava säätiölle viimeistään 31.12.2017. Mikäli hakija hakee jatkorahoitusta saamalleen apurahalle selvitys on jätettävä säätiölle ennen seuraavan hakuajan alkua. Hakijan tulee myös lähettää uusi hakemus säätiölle seuraavan hakuajan puitteissa.

Yhteystiedot

Juhani Vänskä