Apurahat

Inkeri ja Mauri Vänskän Säätiön tarkoituksena on elinkeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen.

Vuoden 2021 apurahahaku

Myönnetyt apurahat